JBB Łyse
(Łyse)

Instalacja odzysku ciepła z agregatów chłodniczych, rozbudowa kotłowni parowej 20t pary/h-gaz..

WILD Polska Sp. z o.o.
(Marcinkowo)

Kotłownia Parowa 2x 8t pary/h-gaz.

Arena Ostróda
(Ostróda)

Instalacja sprężonego powietrza, instalacja wodno-kanalizacyjna z białym montażem, instalacja hydrantowa.

Pałac Mortęgi

Pałac Mortęgi wentylacja, klimatyzacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja grzewcza, montaż przyborów.

LPB
(Lubawa)

Budynki użyteczności publicznej – szpital w Iławie, hala sportowa w Lubawie, szkoła w Wikielcu, bloki mieszkalne w Iławie, Lubawie, Nowym Mieście Lubawskim, Lidzbarku.

Salon Meblowy LIBRO
(Lubawa)

Budynek biurowy – wentylacja, klimatyzacja.

Hotel „Spichlerz”
(Lubawa)

Wentylacja, klimatyzacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja cieplna.

LSK
(Lubawa)

Kotłownie 10 MW w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim (brykiet drzewny i węgiel).

Bank Spółdzielczy
(Lubawa)

Gruntowy wymiennik ciepła REHAU.