Roboty zewnętrzne:

– sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
– sieci gazowe,
– sieci preizolowane,
– sieci wodociągowe,
– przepompownie ścieków,
– modernizacja w/w instalacji.

Roboty wewnętrzne:

– instalacje wodno-kanalizacyjne,
– instalacje grzewcze,
– instalacje wentylacyjne,
– instalacje klimatyzacyjne,
– instalacje odnawialnych źródeł energii,
– instalacje ciepła technologicznego,
– instalacje wody lodowej,
– instalacje parowe,
– instalacje sprężonego powietrza,
– odwadnianie dachów,
– system bezpieczeństwa instalacji gazowej,
– fotowoltaika,
– wymienniki ciepła,
– pompy ciepła,
– kotłownie (gaz, olej, paliwa stałe).